Jdi na obsah Jdi na menu
    V současné době probíhá kompletní oprava varhan z osmnáctého století. Na základě podnětu občanů města, kteří už delší dobu poukazovali na havarijní stav této unikátní památky. Město Kasejovice pověřilo místního občana restaurátora pana Josefa Hulače o vyhotovení odborného posudku. Závěr této zprávy potvrdil připomínky občanů a s osloveným varhanářem panem Valentou označili tento stav za havarijní. Součástí této dokumentace je i návrh na postup restaurátorských prací včetně časové a finanční rozvahy. Na základě těchto vyjádření byl osloven příslušný správní orgán státní památkové péče, který tento návrh schválil. Město Kasejovice po předložení všech vyjádření schválilo tuto dvoumilionovou investici, která bude rozdělena do několika etap. V první části se jedná o restaurování varhanní skříně bez polychromie, v druhé části pak půjde o opravu vlastního varhanního stroje a nakonec se provede polychromická úprava varhanní skříně. Záštitu nad veškerými pracemi převzala P. Drncová ze Západočeského památkového ústavu Plzeň a pí. Rašínová, jako regionální zástupce památkového ústavu, které mimo jiné dohlíží na celou opravu a dodržování restaurátorských postupů. Restaurátor p. Hulač se zaobírá opravou varhanní skříně, podlahy kůru a zdobných prvků. P. Valenta pak ve spolupráci s p. Hulačem demontovali mechaniku varhan z varhanní skříně. Samotnou opravu varhanního nástroje bude provádět pan Kadeřábek, varhanář z Kutné Hory.
        V další etapě se rozhodne, zda a kdo bude provádět povrchovou úpravu. Restaurování povrchové úpravy pak musí být uskutečněno odpovídajícími prostředky na základě sondáže.